Srednja škola 'Dositej Obradović' je

prva akreditovana
privatna srednja škola u Kragujevcu

Škola je akreditovana 2012. godine, rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, čije nastavne planove i programe primenjuje

Organizovana je kao savremena škola koja obezbeđuje kvalitet u funkciji potrebe okoline i pojedinca.

Škola u Nišu je akreditovana 2021.godine i nalazi se u centru Niša, adresa Kneginje Ljubice 1/6, zgrada Naisus.

Okruženje i uslovi za rad

Na osnovu odabranog područja rada, medicinskog, mašinskog, građevinskog, turističkog i ekonomskog usmerenja, osnivač je predvideo da se škola bavi redovnim i vanrednim obrazovanjem učenika, kao i dokvalifikacijom i prekvalifikacijom zainteresovanih lica za sticanje verifikovanih obrazovnih profila.

Pored rada u savremeno opremljenom prostoru i visokokvalitetnom informaciono-tehnološkom okruženju, učenicima je omogućen rad u malim grupama

Škola raspolaže visokokvalitetnim obrazovnim kadrom, najmodernijim tehnologijama, prijatanim ambijentom u samoj školi, kao i prijatnim i bezbednim okruženjem.

upis i školarina

Upis traje tokom cele godine. Za upis ne postoji starosno ograničenje, tako da se za vanredno sticanje obrazovanja može upisati svako lice koje je napunilo 17. godina.

Školarina se, u skladu sa ugovorom, može platiti najviše u 48 rata, a visina školarine zavisi od obrazovnog profila koji se upisuje i predhodnog obrazovanja.

Za upis su potrebna sledeća dokumenta:

  • Svedočanstvo o predhodno stečenom obrazovanju
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Fotokopija lične karte

upis na fakultete

Naši učenici po završetku školovanja imaju prilikom upisivanja na fakultete apsolutno jednak tretman kao i učenici koji su srednje obrazovanje završili u državnim školama