Tehničar za kompjutersko upravljanje

Upravlja obradnim procesima savremenih, kompjuterski upravljanih mašina – CNC mašina (CNC – Computer Numerically Controlled) kojima se vrši obrada metala ili drugih materijala.

Izrađuje geometrijski model mašinskog dela na kompjuteru i na osnovu njega pravi program potreban za obradu na CNC mašini.

Ovaj profil zahteva određenu kreativnost i veštinu koje se stiču izradom velikog broja programa za obradu na CNC mašinama, ali i izradom velikog broja crteža i modela na kompjuteru.