Fizioterapeutski tehničar

U dogovoru sa lekarom primenjuje razne postupke terapije primenom struje, toplote, hlađenja, ultrazvuka i masaže (ručno ili uz pomoć raznih aparata) da bi se sprečile trajne posledice bolesti i ozleda.

Povećava pokretljivost i ublažava bolove pacijentima, podučava ih i motiviše da sami vežbaju i služe se štakama, protezama, kolicima i drugim pomagalima.

Bolecnicima deci i omladini daje savete o pravilnom kretanju i držanju tela. Radi u zatvorenoj prostoriji. Tokom masaže prilagođava položaj svog tela položaju pacijenta i koristi fizičku snagu kao i spretnost ruku i prstiju.