Medicinska sestra tehničar

Neguje bolesnike prema savetu lekara.

Primenjuje propisanu terapiju, priprema pacijenta za dijagnostičke i terapijske tretmane, uzima i šalje biološki materijal na laboratorijske analize. Posmatra meri i prati vitalne funkcije (temperatura, puls, pritisak) pacijenta.

Održava higijenu bolesnika. Održava kontakte između pacijenta i rodbine.

Posao obavlja uglavnom u zatvorenoj prostoriji uz primenu osnovnih medicinskih instrumenata. Za uspeh u ovom poslu veoma je značajno odsustvo gadljivosti i preosetljivosti na krv i telesne izlučevine, a za zadovoljstvo pacijenta iskreno saosećanje sa njihovim tegobama, ljubaznost i želja da se pomogne.