Mašinski tehničar

Mašinski tehničar je sposoban da otkrije probleme, vodi tehničku proceduru i brine se o generalnoj bezbednosti.

Održava i popravlja svu mehaničku, hidrauličku i dizel opremu. Uspešni mehanički tehničari brzo uče, umeju da se motivišu i rade samostalno. Poslove mogu da obavljaju pod pritiskom i u raznim uslovima.

Poslovi koji se odnose na delokrug mašinskog tahničara su gradnja, projektovanje, održavanje i upotreba alata, rad na kostrukciji mašina i alata, na pripremi i vođenju proizvodnje mašinskih delova i alata kao i u kontroli rukovanja i održavanja alatnih mašina u proizvodnim pogonima.

Mašinski tehničar proračunava sile na alatu u određenim radnim uslovima i vrsti obrade pa po tome određuje materijal i predlaže dimenzije i oblik alata.